พิมพ์
หมวด: Python
ฮิต: 690

Python Libraries Index

NumPy เป็นไลบรารีเกี่ยวกับการคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://numpy.org/

pip install numpy

 

SciPy เป็นไลบรารีเกี่ยวกับการคำนวณ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.scipy.org/

pip install scipy

 

SKlearn เป็นไลบรารีเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://scikit-learn.org/stable/index.html

pip install -U scikit-learn

 

Tkinter เป็นไลบรารี่หน้าต่างแสดงผล GUI 

pip install tk

 

Python3 Libraries Index

gTTS เป็นไลบรารี่ที่พัฒนาโดย Google และเป็นเครื่องมือ CLI เพื่อเชื่อมต่อกับ Google Translate text-to-speech API

pip3 install gTTS

 

playsound เป็นไลบรารี่ ที่มีฟังค์ชั่นให้ใช้งานเพียงอย่างเดียวคือการเล่นเสียง ข้อมูลเพิ่มเติม pypi.org

pip3 install playsound

  

PyTorch เป็นไลบรารี่เฉพาะทางสำหรับ AI พัฒนาโดย Facebook ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://pytorch.org/

pip3 install torch torchvision torchaudio

 

SpeechRecognition เป็นไลบรารี่ที่พัฒนาโดย Google สำหรับการรู้จำคำพูด ใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

pip3 install SpeechRecognition

 

TensorFlow เป็นไลบรารี่เฉพาะทางสำหรับ AI พัฒนาโดย Google ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.tensorflow.org/install/pip

pip3 install --user --upgrade tensorflow